NV-PRO PO, s.r.o.

Nezávazná poptávka

O nás

O nás

Naše společnost je ryze českou firmou, jejíž dva zakládající společníci mají v uvedeném oboru dlouholeté zkušenosti v renomovaných projekčních firmách.

Společnost se zaměřuje z 95% na projekční činnost v oboru POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB a některých souvisejících profesích.

Momentální celkový počet zaměstnanců je 8 osob, z toho 6 osob jsou projektanti požární bezpečnosti staveb s ukončeným vysokoškolským studiem na Vysoké škole báňské v Ostravě - katedře požární ochrany (nyní bezpečnostního inženýrství). Všichni projektanti mají navíc osvědčení o autorizaci - jsou vedeni v ČKAIT jako autorizovaní inženýři v oboru Požární bezpečnost staveb.

Někteří zaměstnanci mají osvědčení pro projektování stabilního hasicího zařízení a osvědčení pro projektování samočinného odvětrávacího zařízení pro odvod kouře a tepla.

Působnost firmy - po celé České republice.

Kromě projekční činnosti jsme na základě požadavku objednatele schopni zajistit výkon autorského dozoru na velkých stavbách až po kolaudaci stavby a její uvedení do provozu.