NV-PRO PO, s.r.o.

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka

Poptávkový formulář


PBŘ           SOZ       SHZ      
PSHZ         DZP       PPS      
EP / ES     Posudek na zhodnocení požární odolnosti nosných OK
Jiný:

STUDIE         DÚR / DÚŘ     DSP / DSŘ     
TD / DVD      RDS / DPS      ZSPD     
DSPS             TP   
Jiný:

AD   

Kontaktní údaje:

Kontrolní otázka:
Z pravidla nejpozději do 3 dnů po zaslání se Vám některý z projektantů či příprava výroby ozve a sdělí Vám veškeré podrobnosti, včetně cenové relace za Vámi zvolenou službu.


Vysvětlivky:

PBŘ - požárně bezpečnostní řešení
SOZ - samočinné odvětrací zařízení
SHZ / PSHZ - stabilní hasicí zařízení / polostabilní hasicí zařízení
OK- ocelové konstrukce
DZP - dokumentace zdolávání požáru
EP / ES - evakuační plány / evakuační schémata
PPS - požární poplachové směrnice
TP - technická pomoc v oblasti požární ochrany
AD - autorský dozor na stavbách z hlediska požární ochrany
_______________________________________________________
DÚR / DÚŘ - dokumentace pro územní rozhodnutí / dokumentace pro územní řízení
DSP / DSŘ - dokumentace pro stavební povolení / dokumentace pro stavební řízení
TD / DVD - tendrová dokumentace / dokumentace pro výběr dodavatele
RDS / DPS - realizační dokumentace stavby / dokumentace pro provedení stavby
DSPS - dokumentace skutečného provedení stavby
ZSPD - změna stavby před dokončením


Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se NV-PRO PO, s.r.o., se sídlem, Starobělská 45, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČ 64617301, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu plnění smlouvy evidujeme Adresa, Email, Jméno, Příjmení, Telefon, po dobu trvání pracovněprávního vztahu. Tyto údaje zpracováváme za účelem evidence zákazníka / firmy. Z právního titulu oprávněného zájmu evidujeme Adresa, Email, Jméno, Příjmení, Telefon, 2 roky. Tyto údaje zpracováváme za účelem založení a zatřídění zakázky.

Vaše práva

Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na sídlo naší společnosti: NV-PRO PO, s.r.o., 45, Starobělská, 700 30 Ostrava - Zábřeh.