NV-PRO PO, s.r.o.

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka

Poptávkový formulář


PBŘ           SOZ       SHZ      
PSHZ         DZP       PPS      
EP / ES     Posudek na zhodnocení požární odolnosti nosných OK
Jiný:

STUDIE         DÚR / DÚŘ     DSP / DSŘ     
TD / DVD      RDS / DPS      ZSPD     
DSPS             TP   
Jiný:

AD   

Kontaktní údaje:

Kontrolní otázka:
Z pravidla nejpozději do 3 dnů po zaslání se Vám některý z projektantů či příprava výroby ozve a sdělí Vám veškeré podrobnosti, včetně cenové relace za Vámi zvolenou službu.


Vysvětlivky:

PBŘ - požárně bezpečnostní řešení
SOZ - samočinné odvětrací zařízení
SHZ / PSHZ - stabilní hasicí zařízení / polostabilní hasicí zařízení
OK- ocelové konstrukce
DZP - dokumentace zdolávání požáru
EP / ES - evakuační plány / evakuační schémata
PPS - požární poplachové směrnice
TP - technická pomoc v oblasti požární ochrany
AD - autorský dozor na stavbách z hlediska požární ochrany
_______________________________________________________
DÚR / DÚŘ - dokumentace pro územní rozhodnutí / dokumentace pro územní řízení
DSP / DSŘ - dokumentace pro stavební povolení / dokumentace pro stavební řízení
TD / DVD - tendrová dokumentace / dokumentace pro výběr dodavatele
RDS / DPS - realizační dokumentace stavby / dokumentace pro provedení stavby
DSPS - dokumentace skutečného provedení stavby
ZSPD - změna stavby před dokončením