NV-PRO PO, s.r.o.

Nezávazná poptávka

Služby

Zpracování dokumentace SAMOČINNÉHO ODVĚTRACÍHO ZAŘÍZENÍ (SOZ)

Samočinné odvětrací zařízení

Zpracování této dokumentace zpravidla vyplývá z požadavků technické dokumentace PBŘ – a to na základě příslušných ustanovení uvedených v návrhových požárních předpisech.

SOZ zpracovává pouze osoba, která byla proškolena a získala od výrobce nebo dodavatele zařízení oprávnění k projektování tohoto požárně bezpečnostního zařízení.

Co to je?

Samočinné odvětrací zařízení (SOZ), dříve také označováno jako zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT), případně i jako "RWA zařízení" - slouží k ochraně osob a majetku v případě požáru. Jedná se o soustavu bezpečnostního zařízení instalovanou ve stavebním objektu, která zajišťuje po určitou dobu odtah tepla a zplodin hoření ze vzniklého požáru (přes odvětrávací světlíky či požární ventilátory, apod.) a zabraňuje rozšíření produktů hoření.

Cílem zařízení pro odvod kouře je zpomalit zaplnění prostoru kouřem a vytvořit tak lepší podmínky pro bezpečnou evakuaci osob. Samočinné odvětrávací zařízení pak zabrání nejenom šíření zplodin, ale zároveň sníží riziko porušení konstrukcí a případně budovy vůbec.


Pro vypracování dokumentace SOZ jsou potřeba tyto základní podklady:

  • stavební dokumentace (technická zpráva, situace, řezy, půdorysy, pohledy)
  • ideálním formátem jsou pro nás výkresy ve formátu .dwg, případně .pdf nebo libovolné obrázky
  • technická dokumentace požárně bezpečnostního řešení (pokud ji zpracovávala jiná firma)