NV-PRO PO, s.r.o.

Nezávazná poptávka

Služby

Zpracování dokumentace STABILNÍHO či POLOSTABILNÍHO HASICÍHO ZAŘÍZENÍ (SHZ, PSHZ)

Stabilní nebo polostabilní hasicí zařízení

Zpracování této dokumentace zpravidla vyplývá z požadavků technické dokumentace PBŘ – a to na základě příslušných ustanovení uvedených v návrhových požárních předpisech a nebo na základě požadavků příslušných pojišťovacích společností.

SHZ / PSHZ zpracovává pouze osoba, která byla proškolena a získala od výrobce nebo dodavatele zařízení oprávnění k projektování tohoto požárně bezpečnostního zařízení.

Co to je?

Stabilní nebo polostabilní hasicí zařízení je zařízení, které je navrhováno převážně v požárně nebezpečných nebo plošně rozlehlých objektech pro zajištění rychlého hasebního zásahu a tím zpomalení rozvoje požáru a souvisejícího snížení rozsahu škod na majetku. Hasebním médiem je ve většině případů voda, ve speciálních provozech pak plyn, prášek, aerosol nebo pěna.

Cílem zařízení je podchytit požár v jeho prvotní fázi a zvýšit nejen bezpečnost objektu, ale zajistit i bezpečnou evakuaci osob.


Pro vypracování dokumentace SHZ / PSHZ jsou potřeba tyto základní podklady:

  • stavební dokumentace (technická zpráva, situace, řezy, půdorysy, pohledy)
  • ideálním formátem jsou pro nás výkresy ve formátu .dwg, případně .pdf nebo libovolné obrázky
  • technická dokumentace požárně bezpečnostního řešení (pokud ji zpracovávala jiná firma)