NV-PRO PO, s.r.o.

Nezávazná poptávka

Služby

Zpracování posudků (dok.) na zhodnocení skutečné požární odolnosti nosných ocelových konstrukcí

Posudek

Zpracovává se výhradně na požadavek buďto technické dokumentace PBŘ nebo na základě požadavků objednatele (investora apod.) pro přesnější vyhodnocení požární odolnosti nosných konstrukcí – většinou se jedná o konstrukce ocelové.

Co to je?

Zhodnocení požární odolnosti stavebních konstrukcí je prováděno v rámci dokumentace požárně bezpečnostního řešení – na základě normových tabulkových hodnot.

Posudek nosných konstrukcí lze však provést i podrobnějším řešením – dle tzv. EUROKÓDŮ.

Cílem posudku je podrobnější vyhodnocení skutečné požární odolnosti nosné konstrukce, kde jsou zohledněny jak údaje ze statického výpočtu (zatížení konstrukce apod.), tak i vybavenost daného prostoru např. požárně bezpečnostními zařízeními (SOZ, SHZ apod.). Přesnější vyhodnocení v mnohých případech umožňuje snížení potřebné dodatečné požární ochrany nosných konstrukcí (a s tím související zlevnění stavby).


Pro vypracování posudku jsou potřeba tyto základní podklady:

  • základní stavební dokumentace
  • statický výpočet
  • technická dokumentace požárně bezpečnostního řešení (pokud ji zpracovávala jiná firma)