NV-PRO PO, s.r.o.

Nezávazná poptávka

Služby

Zpracování POŽÁRNÍCH POPLACHOVÝCH SMĚRNIC (PPS)

Požární poplachové směrnice vymezuje činnost zaměstnanců případně dalších osob při vzniku požárů, nehody, pohromy a jiného stavu nouze. Obsah a náležitosti požární poplachové směrnice jsou dány vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Soubory ke stažení:

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb   [1.2MB]